• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ
 • Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 965 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiếng gà trưa
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 911 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Unit 9: Cities of the world - Lesson 1: Getting started
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 953 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phân tích 1 số ra thừa số
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 839 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tự lập
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 969 lượt tải | 1 file đính kèm
 • VMTL: Giao tiếp ứng xử ngoài xã hội​
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 1016 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Unit 4: My Neighborhood
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 897 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hòa Bình
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 985 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lực đàn hồi
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 855 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thụ Tinh, thu thai và phát triển của thai
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 719 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sự đa dạng của lớp thú phần 1
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 826 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thông tin
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 751 lượt tải | 1 file đính kèm