• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ
 • TRẦN THỊ HƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG - PHỤ TRÁCH
  • Điện thoại:
   0936298858
  • Email:
   huong@tayho.edu.vn
 • LÊ HỒNG VŨ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0913062042
  • Email:
   vu@tayho.edu.vn
 • LÊ THỊ NGA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
  • Điện thoại:
   0946885577
  • Email:
   nga@tayho.edu.vn