• :
  • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ
KHAI MẠC "TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI" NĂM 2021 QUẬN TÂY HỒ

KHAI MẠC "TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI" NĂM 2021 QUẬN TÂY HỒ

Thực hiện công văn số 3270/SGDĐT-GDTX-CN ngày 15/9/2021 của Sở GDĐT Hà Nội về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021. Phòng GDĐT tham mưu UBND Quận Tây Hồ xây dựng kế hoạch số 307/KH- UBND ngày 28/9/2021 về việc Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021.Sáng ngày ...
Xem tiếp