• :
  • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ
Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và công tác quản lý tài chính  Công đoàn năm học 2021- 2022

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và công tác quản lý tài chính Công đoàn năm học 2021- 2022

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ ngày 14/3/2022 của LĐLĐ quận Tây Hồ về kiểm tra, giám sát năm 2022; Quyết định số: 21/QĐ-LĐLĐ, Quyết định số: 22/QĐ-LĐLĐ ngày 20/4/2022 của LĐLĐ quận Tây Hồ về kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam và kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn Công đoàn cơ ...
Đọc thêm