Văn bản Văn bản
../document-library/doc Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non
Ngày ban hành: 15/08/11
Trích yếu:

Ngày 15/7/2011, Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tài chính có Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015. Nội dung cụ thể xin xem trong file đính kèm.

Kích thước: 174,0k
Tải về: Click vào đây để tải về Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 2211
Địa chỉ URL:

Trung bình (0 Bình chọn)