Văn bản Văn bản
../document-library/zip Đánh giá, xếp loại công chức, viên chức là CBQL, GV, NV năm học 2010-2011
Ngày ban hành: 13/06/11
Trích yếu:

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của cơ quan Nhà nước về việc đánh giá xếp loại công chức, viên chức hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện đầy đủ quy trình đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo mẫu File nén đính kèm

Kích thước: 80,0k
Tải về: Click vào đây để tải về Click vào đây để tải về
Số lần tải về: 2198
Địa chỉ URL:

Trung bình (0 Bình chọn)