Văn bản Văn bản
../document-library/doc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009 đối với Giáo dục tiểu học
Ngày ban hành: 10/09/11
Trích yếu:
Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo
 
Căn cứ Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐTngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm học 2008 - 2009;
Căn cứ Quyết định số 38/2008/QĐ-BGDĐTngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch thời gian năm học 2008 - 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009 đối với cấp Tiểu học như sau:
 
A - NHIỆM VỤ CHUNG

Năm học 2008 - 2009, giáo dục tiểu học tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lồng ghép với cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Chú trọng rèn luyện phẩm chất, đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục.

Tập trung chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lí chỉ đạo và đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao thực chất chất lượng giáo dục.

Kích thước: 223,3k
Tải về: Click vào đây để tải về Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 2513
Địa chỉ URL:

Trung bình (1 Bình chọn)