Tin bài mới nhất Tin bài mới nhất

Trường THCS Chu Văn An

   - Địa chỉ: 17 Thụy  Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

   - Điện thoại văn phòng: (04) 38.471.461

   - Email liên hệ: c2.cva@tayho.edu.vn

 
Lãnh đạo Trường
Hiệu trưởng: Trịnh Sỹ Hiệp
Điện thoại CQ: 04 38 235 557
Điện thoại di động: 0912 479 775
E-mail: trinhsyhiep@yahoo.com
Trách nhiệm:

Phụ trách chung các hoạt động của nhà trường.

Phó hiệu trưởng thứ nhất: Lê Quang Việt
Điện thoại CQ: 04 38 474 931
Điện thoại di động: 0904 323 431
E-mail:
Trách nhiệm:

Phụ trách công tác chuyên môn dạy và học.

Phó hiệu trưởng thứ hai: Phạm Thị Anh Đào
Điện thoại CQ: 04 38 474 931
Điện thoại di động: 0983 023 164
E-mail:
Trách nhiệm:

Giáo dục đạo đức và cơ sở vật chất.

ÐÏࡱá>þÿ 13þÿÿÿ0ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¥Á_À ð¿Dbjbj 8bb¢ÿÿÿÿÿÿ·àà:::::ÿÿÿÿNNNN Z N?0fffffAAA      $IJvF-!:AAAAA-::ffÛN»»»A :f:f»A»»»fÿÿÿÿ°ñ?´?òÏÿÿÿÿK »ód0?»¼Uf¼»»¼:Ï$AA»AAAAA--»AAA?AAAAÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¼AAAAAAAAAà : 1. Ông Lê HÓng Vi                Tr°ßng phòng  2. Ông NguyÅn Hoài Long   Phó tr°ßng phòng 3. Bà Tr§n ThË H°¡ng Phó tr°ßng phòng 4. Bà Chu Phan H£i Hà         Chç tËch Công oàn ngành 5. Ông NguyÅn Trí éc         Chuyên viên 6. Bà Tr§n ThË Lan Anh         Chuyên viên 7. Bà Tr§n Thanh Hoa           Chuyên viên 8. Bà ào ThË  Bích NgÍc     Chuyên viên 9. Bà NguyÅn Minh Ph°¡ng Chuyên viên 10.Bà NguyÅn Minh Loan   Chuyên viên 11. Bà Ph¡m Minh Loan         Chuyên viên 12. Bà Tr§n ThË Bng Hoa     K¿ toán ??´â  > @ r t ¬ ® Æ È    Z \ t v ® ° È Ê ú ü  H ` d ? ? ¶ ¸ î ð XZz|®°´ºüBDêØêØêØêØêØêØêØêØêØêØêØêØêØêØêØêØêØêØêØêÖêØêØêØêØêØêØêU#hX?ÅB*CJOJQJ^JaJph333)hX?ÅhX?ÅB*CJOJQJ^JaJph3335^¶ r Æ  t È  ` ´ V¬þDëëëëëëëëëëëëëëë뤤-DMÆ ÿÿÿÿ[$\$gdX?Å13. Ông × Minh Tu¥n           Chuyên Viên 14. Bà NguyÅn ThË Minh         Chuyên viên 15. Bà Ph¡m Minh NguyÇt      Chuyên viên 16. Ông × Hoài Ph°¡ng Chuyên viên 6&P 1�h:pò?°?. °ÈA!° "°n#�n$�n%°°Ð°Ð �Ðb ?????????666666666vvvvvvvvv666666>666666666666666666666666666¨6666666666¸666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666°62ÀÐàð 0@P`p?�ÀÐàð2(Øè 0@P`p?�ÀÐàð 0@P`p?�ÀÐàð 0@P`p?�ÀÐàð 0@P`p?�ÀÐàð 0@P`p?�ÀÐàð 0@P`p?�8XøV~PJ_HmH nH sH tH J`ñÿJ ò?Normal d¤xCJ_HaJmH sH tH DA òÿ¡D Default Paragraph FontRióÿ³R 0 Table Normalö4Ö l4Öaö (k ôÿÁ( 0No List T^`òT X?Å0 Normal (Web)dð¤d¤d[$\$ CJPJaJPK!éÞ¿ÿ[Content_Types].xml¬?ËNÃ0E÷Hü?å-J?²@%é?Ç?Ç¢|ÀÈ?$Éز§Uû÷LÒTB¨ l,Ù3÷?;ãr½µÃ??§J¯òB+$ëG]¥ß7OÙ­V?�$ùãûÿ©«×îÇ !)OÚ^ýrÍC$ñy@?°íÝö/­yH*??ñ?´½)?Þµ�÷ß»?×UDb?`}"×qÛ??J×??¤ÃX^æ)I`nÌE?¼?p)øèÆli¹V[]?1Mýý»GðM�Geø�ÆD¢?äíó3Vq%'#q¾ÃÓò?Í$?8Á?Ký??ôÍ)f?w9:ĵàå£ x}rÏx??¢?w¢ØîrÎ:\TZaGó*?y8IÂjæbRÆíc|XÅ»?Ç¿½I u3KGñnD1÷NIBÒsü?� íîRêØu?ú?K>Vè.EL+M2¤#'?f?¶i ~?Vé þvl³{u8«Òz?ºHÈ Ì*?æ?ñ:?(W?â?? ~«¨JÈÁTøe\O*ðtHG½?HYµæ?}KNßÁP±*ݾ˦±??TѼ�9/#·øA7ÂqZ?Ð$*c?�¢íqUßån?èwðNºû%?»O¯·iè?4 =3¾¼N¸¿?)cbJ u§VÇ4ù»ÂÍ(TnËáâ 7?Ê_?®�ûm-Ù?°{UåÌö?B½w²ÒzÏû¨n??ÇÊ?"Z úàx?ÕJÜZ?ìp;??Êì ØåÞ{/å<óP;??,)''KÐQÛk5??òqÚöÆpN?Ç8¯KÝGbÂe?¯? ûS?ÙdùÌ?­\17 êpõaí>§°SR!Õ?? 3??K4'+ÿrÌzQ TT£³I±²Áð¯Ivt]KÆc⫲³K#Úvö5+¥|¢?DÁ±?ØÇà~ª O@%\w?? _ànN[ÛL¹Å9Kºò�?ÁÙqÌÒgåV§h?Én R!?y+?ºUÊn?;¿*&å/H?rÿÏTÑû Ü>¬Ú>\ ?t¦´=.TÄ¡ ¥õûS; Zà~¦!¨à?ÚüäPÿ·9gi?´?C¤Ú§!ö# Bö ,?è;?X=Û»,I?2UW¦Vì9$l¨kàªÞÛ=A¨?j???;î{?A£P79å|s*Y±÷Úø§;?Ì ?[?MC?Û¿±hf»ª]o?ç{oY=1k³yV³ÒVÐÊÒþ5E8çVk+Ö?ÆËÍ\8ðâ¼Æ0X4D)Ü!!ýö?*|f¿vè uÈ÷¡¶"øx¡?AØ@T_²�ÒÒ? q²?6?4)kÚ¬uÒVË7ë ît ¾'?­%;?¿Ïiì¢9sÙ9¹x?ÆÎ,ìØÚ?-45xöd?ÂÐ8?ÈÇ?Ïdå/Y|t½ß &LILð�J`è¡& ù-G³tã/ÿÿPK! Ñ�?¶'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels?�M Â0?÷?wooÓº?&Ý?ЭÔ?ä5 6?$Qìí ®,.?a¾?i»?�Éc2Þ1hª:é?q?Ám¸ì?@RN?Ù;d°`??o7íg?K(M&$R(.1?r'J??Ð?Tù?®8£�Vä"£¦AÈ»ÐH÷u} ñ?|Å$½b{Õ?P?ÿ³ý8?g/]þQAsÙ?(¢ÆÌà#?ªLÊ[ººÄßÿÿPK-!éÞ¿ÿ[Content_Types].xmlPK-!¥Ö§çÀ6 0_rels/.relsPK-!ky???theme/theme/themeManager.xmlPK-!0ÝC)¨¤Ötheme/theme/theme1.xmlPK-! Ñ�?¶'² theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]­ ¢ÿÿÿÿDDð8ð@ñÿÿÿ???÷ð?ðð0ð( ð ððB ðS ð¿Ëÿ ?ð¤¤IJZ�??? ¹ºÖ×ãä-.:;WXde}~??£¤°²ÍÎÛÜ÷ø,-=>JJWXZ]ss~¡¤qiå¹igò?X?Å¢¤ÿ@?????¢??ÿÿUnknownÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿG�ÿ*àAxÀ ÿTimes New Roman5�?Symbol3.� ÿ*àCxÀ ÿArial7.�ÿáÿ¬@ ?CalibriA�ÿàÿ$B?Cambria Math"1?ðÐh@ä*GEä*Gd>�d>!ð nn´??0¡¡K?QðüýHP ðÿ $PäÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿX?Å2!xx  ÜÿÿMr TuanMr Tuanþÿà??òùOh«?+'³Ù0 px?? ¬¸ Ø ä ðü äMr Tuan Normal.dotmMr Tuan1Microsoft Office Word@^в@Ð?ï?òÏ@.\¢?òÏd>þÿÕÍÕ?.??+,ù®0è hp|??? ?¤¬´ ¼ Éä¡  Title þÿÿÿ þÿÿÿþÿÿÿ!"#$%&'þÿÿÿ)*+,-./þÿÿÿýÿÿÿ2þÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿRoot Entryÿÿÿÿÿÿÿÿ ÀF0v³´?òÏ4?Data ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 1Tableÿÿÿÿ¼WordDocumentÿÿÿÿ8SummaryInformation(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ DocumentSummaryInformation8ÿÿÿÿÿÿÿÿ(CompObjÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿrÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿ ÿÿÿÿ ÀF Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.8ô9²q
Số liệu - Báo cáo Số liệu - Báo cáo

STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 Số liệu thống kê năm học 2008 - 2009: Số liệu thống kê đầu năm học 2008 - 2009
Hiển thị 1 mục.