Tin bài mới nhất Tin bài mới nhất

Trường THCS Chu Văn An

   - Địa chỉ: 17 Thụy  Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

   - Điện thoại văn phòng: (04) 38.471.461

   - Email liên hệ: c2.cva@tayho.edu.vn

 
Lãnh đạo Trường
Hiệu trưởng: Trịnh Sỹ Hiệp
Điện thoại CQ: 04 38 235 557
Điện thoại di động: 0912 479 775
E-mail: trinhsyhiep@yahoo.com
Trách nhiệm:

Phụ trách chung các hoạt động của nhà trường.

Phó hiệu trưởng thứ nhất: Lê Quang Việt
Điện thoại CQ: 04 38 474 931
Điện thoại di động: 0904 323 431
E-mail:
Trách nhiệm:

Phụ trách công tác chuyên môn dạy và học.

Phó hiệu trưởng thứ hai: Phạm Thị Anh Đào
Điện thoại CQ: 04 38 474 931
Điện thoại di động: 0983 023 164
E-mail:
Trách nhiệm:

Giáo dục đạo đức và cơ sở vật chất.

$tieude.data
$danhsach.data
Số liệu - Báo cáo Số liệu - Báo cáo

STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 Số liệu thống kê năm học 2008 - 2009: Số liệu thống kê đầu năm học 2008 - 2009
Hiển thị 1 mục.