08/06/11, 10:50
Bản in

Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên hè 2011

Thực hiện CV số 3567/BGDĐT-GDTrH ngày 31 tháng 5 năm 2011

V/v Bồi dưỡng phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên trường THCS, THPT năm 2011.


Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên
hè năm 2011

 

Thực hiện CV số 3567/BGDĐT-GDTrH ngày 31 tháng 5 năm 2011

V/v Bồi dưỡng phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên trường THCS, THPT năm 2011.

Đoàn cán bộ quản lý, giáo viên THCS, THPT của Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tham dự lớp tập huấn về Công tác giáo viên chủ nhiệm trong trường THCS, THPT.
               Thời gian: học từ 21 đến 25/6/2011
               Địa điểm: khách sạn Bank Star, số 79 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn Hải Phòng.
                                                                                        (Khai mạc 8 h00 ngày 21/6/2011)
 
+ Lưu ý: Đón học viên từ 14 h00 ngày 20/6/2011 tại ks trên.
+ Yêu cầu các đơn vị nhận được công văn của Sở GD&ĐT cử người đi đúng thành phần và thời gian quy định.Các thông tin khác:

Tin mới nhất Tin mới nhất
Báo cáo công đoàn trong Hội nghị tổng kết năm học 2013 - 2014

 Công tác phối hợp giữa Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo và Ban thường vụ Công đoàn giáo dục quận Tây Hồ năm học 2013 - 2014

(28/08/14)
Phòng chống dịch Ebola

 

phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola trong trường học 
(19/08/14)
Phòng GD-ĐT Tây Hồ tổ chức Triển khai hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý thông tin giáo dục 2014, sổ liên lạc điện tử cấp tiểu học và THCS cho các trường học trên địa bàn.

Phòng GD-ĐT Tây Hồ tổ chức Triển khai hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý thông tin giáo dục 2014, sổ liên lạc điện tử cấp tiểu học và THCS cho các trường học trên địa bàn.  

(18/08/14)
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TUYỂN SINH ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2014 - 2015 QUẬN TÂY HỒ

 ĐƯỜNG DÂY NÓNG TUYỂN SINH ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2014 - 2015 QUẬN TÂY HỒ

SỐ ĐIỆN THOẠI 0946918262
(02/07/14)
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH Vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2014-2015

 

UBND QUẬN TÂY HỒ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /KH-PGD&ĐT                                                        Tây Hồ, ngày 22  tháng 5  năm 2014   

 

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

Vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2014-2015

           Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Công văn số 5251/SGD&ĐT-QLT ngày 18/4/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2014–2015;

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Tây Hồ ban hành kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2014-2015 trên địa bàn quận Tây Hồ, cụ thể như sau:

(30/06/14)