Thông báo Thông báo

STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 CẬP NHẬT MÃ DỰ THI ĐẠI HỌC - THPT QUỐC GIA NĂM 2016 (NGÀY 29/04/2016 29/04/16
2 CẬP NHẬT MÃ DỰ THI ĐẠI HỌC - THPT QUỐC GIA NĂM 2016 27/04/16
3 MÃ DANH SÁCH DỰ THI ĐẠI HỌC - THPT QUỐC GIA NĂM 2016 26/04/16
4 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 02 THÁNG 04 NĂM 2016 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 02 THÁNG 04 NĂM 2016 20/04/16
5 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 01 THÁNG 04 NĂM 2016 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 01 THÁNG 04 NĂM 2016 12/04/16
6 KẾ HOẠCH THÁNG 04 NĂM 2016 KẾ HOẠCH THÁNG 04 NĂM 2016 04/04/16
7 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 05 THÁNG 03 NĂM 2016 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 05 THÁNG 03 NĂM 2016 04/04/16
8 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 04 THÁNG 03 NĂM 2016 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 04 THÁNG 03 NĂM 2016 28/03/16
9 BÁO CÁO TUẦN 03 THÁNG 03 NĂM 2016 BÁO CÁO TUẦN 03 THÁNG 03 NĂM 2016 22/03/16
10 BÁO CÁO TUẦN 02 THÁNG 03 NĂM 2016 BÁO CÁO TUẦN 02 THÁNG 03 NĂM 2016 14/03/16
11 BÁO CÁO TUẦN 01 THÁNG 03 NĂM 2016 BÁO CÁO TUẦN 01 THÁNG 03 NĂM 2016 08/03/16
12 BÁO CÁO TUẦN 04 THÁNG 02 & KẾ HOẠCH TUẦN 01 THÁNG 03 NĂM 2016 BÁO CÁO TUẦN 04 THÁNG 02 & KẾ HOẠCH TUẦN 01 THÁNG 03 NĂM 2016 29/02/16
13 BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SAU TẾT BÍNH THÂN NĂM 2016 BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SAU TẾT BÍNH THÂN NĂM 2016 22/02/16
14 BÁO CÁO TUẦN 04 THÁNG 01 NĂM 2016 (Từ 25/01/2016 - 30/01/2016) BÁO CÁO TUẦN 04 THÁNG 01 NĂM 2016 (Từ 25/01/2016 - 30/01/2016) 02/02/16
15 BÁO CÁO TUẦN 03 THÁNG 01 NĂM 2016 (Từ 18/01/2016 - 23/01/2016) BÁO CÁO TUẦN 03 THÁNG 01 NĂM 2016 (Từ 18/01/2016 - 23/01/2016) 26/01/16
16 BÁO CÁO NHANH Công việc đã thực hiện trong tuần từ 11/01 đến 16/01/2016 18/01/16
17 BÁO CÁO TUẦN 01 THÁNG 1 NĂM 2016 BÁO CÁO TUẦN 01 THÁNG 01 NĂM 2016 11/01/16
18 BÁO CÁO TUẦN (Từ 28/12/2015 - 31/12/2015) 04/01/16
19 BÁO CÁO TUẦN 5 THÁNG 12 NĂM 2015 BÁO CÁO TUẦN 5 THÁNG 12 NĂM 2015 28/12/15
20 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI THIẾT BỊ DẠY HỌC TỰ LÀM 23/12/15
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 202 mục.
Số mục mỗi trang
Trang trong 11