Thông báo Thông báo

STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 1, 2 THÁNG 6 NĂM 2016 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 1, 2 THÁNG 6 NĂM 2016 15/06/16
2 CHƯƠNG TRÌNH CÀI ĐẶT QUẢN LÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2016 - 2017 (Tập huấn ngày 03/06/2016) 31/05/16
3 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2016 - 2017 31/05/16
4 CÔNG VĂN TẬP HUẤN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2016 - 2017 CÔNG VĂN TẬP HUẤN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2016 - 2017 31/05/16
5 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 04 THÁNG 04 NĂM 2016 & KẾ HOẠCH THÁNG 05 NĂM 2016 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 04 THÁNG 04 NĂM 2016 & KẾ HOẠCH THÁNG 05 NĂM 2016 04/05/16
6 CẬP NHẬT DANH SÁCH DỰ THI ĐH - THPT QUỐC GIA NGÀY 30/04/2016 30/04/16
7 CẬP NHẬT MÃ DỰ THI ĐẠI HỌC - THPT QUỐC GIA NĂM 2016 (NGÀY 29/04/2016 29/04/16
8 CẬP NHẬT MÃ DỰ THI ĐẠI HỌC - THPT QUỐC GIA NĂM 2016 27/04/16
9 MÃ DANH SÁCH DỰ THI ĐẠI HỌC - THPT QUỐC GIA NĂM 2016 26/04/16
10 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 02 THÁNG 04 NĂM 2016 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 02 THÁNG 04 NĂM 2016 20/04/16
11 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 01 THÁNG 04 NĂM 2016 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 01 THÁNG 04 NĂM 2016 12/04/16
12 KẾ HOẠCH THÁNG 04 NĂM 2016 KẾ HOẠCH THÁNG 04 NĂM 2016 04/04/16
13 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 05 THÁNG 03 NĂM 2016 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 05 THÁNG 03 NĂM 2016 04/04/16
14 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 04 THÁNG 03 NĂM 2016 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 04 THÁNG 03 NĂM 2016 28/03/16
15 BÁO CÁO TUẦN 03 THÁNG 03 NĂM 2016 BÁO CÁO TUẦN 03 THÁNG 03 NĂM 2016 22/03/16
16 BÁO CÁO TUẦN 02 THÁNG 03 NĂM 2016 BÁO CÁO TUẦN 02 THÁNG 03 NĂM 2016 14/03/16
17 BÁO CÁO TUẦN 01 THÁNG 03 NĂM 2016 BÁO CÁO TUẦN 01 THÁNG 03 NĂM 2016 08/03/16
18 BÁO CÁO TUẦN 04 THÁNG 02 & KẾ HOẠCH TUẦN 01 THÁNG 03 NĂM 2016 BÁO CÁO TUẦN 04 THÁNG 02 & KẾ HOẠCH TUẦN 01 THÁNG 03 NĂM 2016 29/02/16
19 BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SAU TẾT BÍNH THÂN NĂM 2016 BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SAU TẾT BÍNH THÂN NĂM 2016 22/02/16
20 BÁO CÁO TUẦN 04 THÁNG 01 NĂM 2016 (Từ 25/01/2016 - 30/01/2016) BÁO CÁO TUẦN 04 THÁNG 01 NĂM 2016 (Từ 25/01/2016 - 30/01/2016) 02/02/16
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 208 mục.
Số mục mỗi trang
Trang trong 11