Thông báo Thông báo

STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 02 THÁNG 10 NĂM 2016 17/10/16
2 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 01 THÁNG 10 NĂM 2016 10/10/16
3 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 04 THÁNG 9 NĂM 2016 03/10/16
4 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 02 THÁNG 9 NĂM 2016 19/09/16
5 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 01 THÁNG 9 NĂM 2016 14/09/16
6 BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 8 - NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2016 06/09/16
7 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 02 THÁNG 8 NĂM 2016 16/08/16
8 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 1, 2 THÁNG 6 NĂM 2016 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 1, 2 THÁNG 6 NĂM 2016 15/06/16
9 CHƯƠNG TRÌNH CÀI ĐẶT QUẢN LÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2016 - 2017 (Tập huấn ngày 03/06/2016) 31/05/16
10 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2016 - 2017 31/05/16
11 CÔNG VĂN TẬP HUẤN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2016 - 2017 CÔNG VĂN TẬP HUẤN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2016 - 2017 31/05/16
12 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 04 THÁNG 04 NĂM 2016 & KẾ HOẠCH THÁNG 05 NĂM 2016 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 04 THÁNG 04 NĂM 2016 & KẾ HOẠCH THÁNG 05 NĂM 2016 04/05/16
13 CẬP NHẬT DANH SÁCH DỰ THI ĐH - THPT QUỐC GIA NGÀY 30/04/2016 30/04/16
14 CẬP NHẬT MÃ DỰ THI ĐẠI HỌC - THPT QUỐC GIA NĂM 2016 (NGÀY 29/04/2016 29/04/16
15 CẬP NHẬT MÃ DỰ THI ĐẠI HỌC - THPT QUỐC GIA NĂM 2016 27/04/16
16 MÃ DANH SÁCH DỰ THI ĐẠI HỌC - THPT QUỐC GIA NĂM 2016 26/04/16
17 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 02 THÁNG 04 NĂM 2016 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 02 THÁNG 04 NĂM 2016 20/04/16
18 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 01 THÁNG 04 NĂM 2016 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 01 THÁNG 04 NĂM 2016 12/04/16
19 KẾ HOẠCH THÁNG 04 NĂM 2016 KẾ HOẠCH THÁNG 04 NĂM 2016 04/04/16
20 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 05 THÁNG 03 NĂM 2016 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN 05 THÁNG 03 NĂM 2016 04/04/16
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 215 mục.
Số mục mỗi trang
Trang trong 11