Truy cập nhanh Truy cập nhanh
Liên kết website Liên kết website
Bình chọn Bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào ?

a. Kém
b. Chưa đạt
c. Tạm được
d. Rất tôt

Tin hoạt động Tin hoạt động

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH Vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2014-2015 

 

UBND QUẬN TÂY HỒ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /KH-PGD&ĐT                                                        Tây Hồ, ngày 22  tháng 5  năm 2014   

 

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

Vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2014-2015

           Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Công văn số 5251/SGD&ĐT-QLT ngày 18/4/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2014–2015;

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Tây Hồ ban hành kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2014-2015 trên địa bàn quận Tây Hồ, cụ thể như sau:

Bộ Giáo dục lại cho phép trẻ mầm non làm quen ngoại ngữ 
"Lương giáo viên mầm non còn bất cập" 
Học sinh sắp được học nhiều bộ sách giáo khoa 
TS Lê Bá Khánh Trình nói chuyện đổi tư duy người thầy 
Danh sách bài viết Danh sách bài viết
Lịch công tác Phòng GD&ĐT Lịch công tác Phòng GD&ĐT
Thời tiết Thời tiết